Na brigádu do Mekáče? Skvělá první zkušenost! Až 130Kč/h

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČO: 274 02 355, Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5 a její partnerské společnosti, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
McDonald`s ČR spol. s r.o., IČO: 16191129; Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5
BAIEROVÁ spol. s r.o., IČO: 47904534; Hlavní 168/88, Komín, 624 00 Brno
Family Restaurant, s.r.o., IČO: 26174995; Skuteckého 1395/1, Řepy, 163 00 Praha 6
MT Restaurant s.r.o, IČO: 27076555; Milady Horákové 1066/98, Praha 7, 170 82
Jandouš - Restaurant s.r.o., IČO: 61775860; č.p. 101, 360 01 Sadov
Jarkuliš s.r.o., IČO: 25589105; Šafaříkovy sady 2774/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
KLEIBLOVÁ s.r.o., IČO: 25886070 ; Husova 936, 742 83, Klimkovice
HK RESTAURANT s.r.o., IČO: 26132486; Vítězná 592, 272 04, Kladno
Macík s.r.o., IČO: 26768844; Lhotecká 169/2b, 143 00, Praha 4 - Modřany
McPARTNERS,s.r.o., IČO: 26175347; Kodaňská 1516/77, Praha 10, 100 00
M RESTAURANT s.r.o., IČO: 25231286; Lannova tř. 1461/22, České Budějovice 6, 370 01, České Budějovice
S - RESTAURANT s.r.o., IČO: 25763903; 17. Listopadu 1199, 293 01, Mladá Boleslav
PEXX Consulting s. r. o., IČO: 26852381; Klabalská III 7030, 760 01, Zlín
Jan Ostrý s.r.o., IČO: 29393493; Pod Bílou horou 1249/21, 742 21, Kopřivnice
Meki s.r.o., IČO: 22794638; České mládeže 461, Doubí, 460 03, Liberec XXIII
Muran s.r.o., IČO: 04430590; Šumavská 1094/3, Vinohrady, 120 00, Praha 2
TOMKRI s.r.o., IČO: 05333768; Jílová 532/8, Neředín, 779 00, Olomouc
McPlace s.r.o., IČO: 06268277, Jaselská 981/12, Liberec I-Staré Město, 460 01, Liberec
McD EHA s.r.o., IČO: 07382278, Blatenská 2327/113, 430 03 Chomutov
Entrata, s.r.o., IČO: 05074070, Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
Mc Omnia s.r.o., IČO: 07818220, Hauptova 5398/1, Helenín, 586 01 Jihlava
Max restaurant s.r.o., IČO: 24734969, Vostrovská 621/10, 16000 Praha 6 – Dejvice
PeBu s.r.o., IČO: 08716749, Novopacká 2860, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
MadeRest s.r.o., IČO: 09642064, Dolní Kamenná 1039/10, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným správci osobních údajů (tj. výše uvedeným společnostem). Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese pověřence dpo@cz.mcd.com.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontaktní údaje

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.

Nastavení cookies